Sakai Kohaku
RESERVED GRAND CHAMPION
The 7th Asia Cup Koi Show 2014 (Thailand)
Bred by Sakai Fish Farm

Sakai Kohaku
RESERVED GRAND CHAMPION
The 7th Asia Cup Koi Show 2014 (Thailand)
Bred by Sakai Fish Farm